Høringssvar fra Fotograf Bjørkhaug AS

Dato: 15.12.2020

På bakgrunn av statistiske dødstall relatert til covid-19, er det ingen grunn til å innføre eller pålegge vaksinasjonsplikt.

Vaksinasjon skal være frivillig, og regjeringen skal gi nøytral og balansert årsaksinformasjon uten å legge til rette for noen form for selvjustis i befolkningen og samfunnet.