Høringssvar fra Kåre Stuken

Dato: 13.12.2020

  1. Jeg er helsepersonell og jeg bestrider i sin helhet dette endringsforslag i nasjonalt vaksinasjonsprogram. I den vestlige verden er det frivillig å ta en vaksine. Det dere foreslår nå er ordrett å vaksinene mot Corona skal være tvungen. En slik endring som dere foreslår minner om land som vi ikke skal identifisere oss med.