Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184530

Dato: 15.12.2020

Nei til vaksine