Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 790221

Dato: 14.12.2020

Når skal politikerne, valgt av folket, lytte til folket?

Dette forslaget er alt hva et demokrati ikke representer, tvang og drakonisk tilnærming. Ved å vedta en slik forskrift, blir vi alt hva vi forarget. Jeg håper de med er snev av ansvar for sitt tillitsverv, stemmer imot og forkaster det umiddelbart. Folket kommer aldri til å tilgi avkallelse på friheten. Stemmer imot dette, av helt fundamentale årsaker, festet og tuftet på vår grunnlov.