Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182415

Dato: 15.12.2020

Vaksinen mot covid - 19 bør etter min mening være fullstendig frivillig, så jeg reagerer mot at ordlyden " tilby" er fjernet fra paragrafen.