Høringssvar fra Ingrid Larsen

Dato: 15.12.2020

I forbindelse med denne høringen vil jeg først protestere mot den korte høringsfristen, 3 virkedager, 5 dager med helg imellom, som gjør at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller ikke har kapasitet til å utforming et solid høringssvar.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Og jeg protesterer sterkt i mot høringen der fastleger blir pålagt å vaksinere sine listeinnbyggere mot covid-19. Vaksinasjon mot covid-19 skal være frivillig og fastleger skal ikke kontakte sine listeinnbyggere for vaksinasjon.