Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117313

Dato: 15.12.2020

Nei, dette synes jeg er et overgrep på mine rettigheter til å bestemme hva jeg vil tilføre min egen kropp!!