Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186871

Dato: 12.12.2020

Det er ikke lov med tvangsvsksinering, og vi finner oss ikke i det. Dere kan ikke gjøre det. Jeg er veldig i mot og nekter. Det er min kropp, mitt liv,min helse, mitt ansvar og eventuell sykdom er også min. Jeg anmoder på det sterkeste at dere går i mot tvangsvaksinering