Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 963455

Dato: 14.12.2020

håpløst å frata fastlegenes mulighet til å selv avgjøre hva som er best for hver enkelt pasient.