Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273078

Dato: 11.12.2020

Her er det en svært uheldig ordlegging som indikerer at alle innbyggere i de respektive kommunene skal vaksineres. Dette er IKKE greit! En vaksine skal alltid være frivillig og ordleggingen må tydelig få fram at det er frivillig å ta denne vaksinen.