Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 610810

Dato: 14.12.2020

Regjeringen og media har blåst denne såkalte pandemien fullstendig ut av proporsjoner. Ingen relevante fakta oppgis til befolkningen.

Det er en skandale at det nå foreslås at fastlegene skal ta initiativ til å gi en eksperimentell vaksine til sine pasienter.

Det er også fullstendig uholdbart og uetisk med en høringsfrist på bare 5 dager, men vi forstår at det er et ledd i et forsøk på å få dette gjennom i all stillhet.

Vi er mange som har mistet all tillit til både Regjeringen og helsevesenet.

Vennligst sørg for at dette forslaget IKKE gjennomføres.