Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 175221

Dato: 15.12.2020

Som vi har rett til å bestemme om vår kropp mht fri abort,må vi også ha rett til å bestemme over vår kropp med en vaksine...!

Denne vaksine typen med mRna er ikke utprøvet så ingen skal tvinge igjennom noe på enkeltmenneske------. Leger skal ikke behøve å påvirke sine pasienter til hva staten i Norge synes folket skal gjøre.