Høringssvar fra Tove Beate Hedlund

Dato: 11.12.2020

Dette er brudd på våre menneskerettigheter, og EMK artikkel 8-10-og 12.