Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490464

Dato: 14.12.2020

NEI .

Tvangsvaksinering er brudd på menskerettighetene.