Høringssvar fra Julie

Dato: 11.12.2020

Dette høringsforslaget med det korte tidsrommet for svar, ser ut til å være et stort steg i retninga av tvang og ikke fri vilje som demokratiet vårt er bygget på. Å tvinge landets fastleger til å sette sprøyter som dem selv kan anse som uetiske, er å annse som en for for terror der legenes yrke står på spill. Og når vi nå har en dødelighet på 0,12 %, og da i all hovedsak hos personer med underliggende sykdommer og høy alder, uten deres levestandard i den siste tiden har blitt forbedret. Da kan jeg ikke annet enn å annse dette forslaget som et angrep på vår nasjonake demokrati! Uhørt og uetisk operasjon av vårt helsevesen!