Høringssvar fra Karl-Albert Kjerstad

Dato: 14.12.2020

Jeg stemmer imot dette forslaget.