Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182747

Dato: 15.12.2020

1) Risikoen ved å ta en vaksine som ikke har blitt langtidtestet er for høy til å forsvarlig anbefale til befolkningen. Derfor må man vente med vaksinering til mer kunnskap og forskning ligger på bordet!

2) Å gi leger dette ansvaret, er sløsing med helseressurser i Norge. Vaksinere en hel befolkning for noe som muligens har tatt under 400 menneskeliv her til lands, er å skyte spurv med kanon. Jeg skriver også "muligens tatt liv", siden de som har dødd, kan like godt ha dødd av andre årsaker enn Covid 19.

3) Det er ikke i orden at det brukes så mye av våres penger på på denne vaksinen.

4) Og det er uetisk at det vurderes å tvangsvaksinere (for mange vil det føles som et press om legene skal bedrive oppsøkende virksomhet for å skaffe prøvekanin til dette eksperimentet.) Vet dere hvor risikabelt dette vaksineringsopplegget faktisk er? Det er tross alt snakk om genmodifisering og å bruke uutprøvde materialer i vaksinen.