Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 828168

Dato: 14.12.2020

En vaksine tar rundt 10 år å utvikle. En vaksine som er utviklet på under ett år hvor blant annet ukjente langsiktige bivirkninger tidsmessig ikke har kunnet fastsettes er på eksperiment stadiet.

Dette forslaget er både useriøst og uetisk.