Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255489

Dato: 13.12.2020

Nå er det så mye som skurrer ifm med dette. Sensur er et dårlig tegn og det ser vi endel av.

Fagfolk får ikke uttale seg. Influensaen er plutselig borte, den som kommer hvert år på denne tiden. Samme i mars og april og utover.

Nå må regjering lytte til fagfolk og få slutt på dette som ikke synes å henge på greip lenger.