Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 746502

Dato: 11.12.2020

Fastlegene er private næringsdrivende og dette er stor inngripende bestemmelse med arbeidsplikt.

Fastlegene har pasienter på tvers av kommuner. Hvordan kan fastlege i Oslo forplikte seg til å vaksinere en pasient som bor i Trondheim

Tilsvarende er det umulig at kommunene skal fakturerer da dette ref. Punkt over blir ulike mottakere avhengig av hvor pasienten bor..

Fastlegen jobbet allerede store mengder overtid og har flere pålagte oppgaver slik at dette blir en umulig ekstra oppgave å PÅLEGGE private næringsdrivende.

Det er dessuten umulig for flere legekontor å ha tilstrekkelig areal og kompetanse for å drive vaksinering med en vaksine som et såpass ukjent og krever spesiell oppbevaring Ol.

Mange fastleger er del i risikogruppe. Hvordan kan da disse pålegges?

Når fastleger ikke blir prioritert for vaksine et det umulig at disse også pålegges omfattende potensiell smitte.

At dette legges opp til hver kommune for fakturering muliggjør ulig avlønning avhengig av ulike kommuner. Helfo takst er bedre.

Dette flytter på nytt ansvaret for smittevern over fra kommune til private fastleger som ikke kan nekte arbeid. Med 5 dagers høringsfrist.

Hvem skal vaksinere derfor en fastlege på små steder blir syk?