Høringssvar fra Gerda Hansen

Dato: 15.12.2020

Endringen er uakseptabel pga de veldige negative konsekvensene for befolkningen og fastlegene.