Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122154

Dato: 11.12.2020

Hei,

Bør paseinter som følges opp av sykehuset (som for eksempel kreftpasienter under behandling/organtranplanterte som står på immunsupprimerende legemidler) få vaksinene på sykhehuset under første kontroll? Mange av disse pas. er lite på legekontotret samt lite kunnskap blant fasltegene om når/hvis du skal få vaksinasjon.