Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131121

Dato: 15.12.2020

Nei nei å atter nei til det dere her legger opp til med en slags tvangs vaksinering.