Høringssvar fra Jan Bergh

Dato: 14.12.2020

Vaksinasjonen må være frivillig.