Høringssvar fra R H Mosken

Dato: 15.12.2020

Grunnkravet til forsvarlig saksbehandling sier at forvaltningen må utrede og opplyse en sak godt. Jo mer inngripende et vedtak er, jo strengere er kravet. Dette kan medføre at det er nødvendig å varsle parter, gi innsyn og begrunnelser utover det som er fastsatt i forvaltningsloven.

En høringsrunde fra torsdag over helgen og til påfølgende tirsdag er ikke betryggende ! Det fremstår som lovbrudd.

Dette ble ikke varslet men dyttet på oss. Vaksinering bør være frivillig, inntil det er vitenskapelig dokumentert at kuren gjør mindre skade enn sykdommen. De i administrasjonen som bryter forvaltningsloven bør politianmeldfes og etterforskes.