Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 967383

Dato: 14.12.2020

NEI!