Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137112

Dato: 15.12.2020

Fritt vaksineval og teieplikt om helse.

Nei til tvangsvaksinering!