Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115932

Dato: 15.12.2020

Vaksineringen skal være frivillig