Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161231

Dato: 15.12.2020

Jeg fnner meg IKKE i å bli tvunget til å ta covid- 19-vaksinen, og derved være en ufrivillig prøvekanin for eksperimentet!! Generelt vil det være et grovt overgrep mot befolkningen om våre myndigheter går så langt som å påtvinge (tvangsmedisinere) folk en vaksine man kanskje IKKE vil ha. Vaksinen har hatt alfor kort tid til utprøving hva gjelder bivirkninger på lengre sikt, og det har allerede nå, etter kort tid, kommet opplysninger i media om utslag av enkelte bivirkninger som vaksinen har medført.