Høringssvar fra Inger Berglund

Dato: 15.12.2020

Dato 15.12.2020

Dette forslaget innebærer å ta i bruk en hasteutviklet eksperimentell og potensiell farlig vaksine. Det kan i ordets rette forstand ikke kalles "vaksine", da den ikke inneholder svekket virus. Disse nye vaksinene inneholder femmed /syntetisk mRNA eller DNA som skal innpodes i våre celler. Ved denne teknologien er frykten stor for at man kan sette i gang alvorlige autoimmune sykdommer. Ingen aner rekkevidden av denne inngripende metode som skal manipulere kroppens genetikk og biologi.

Man har begrenset kunnskap om de biologiske konsekvensene og langtidseffektene når det gjelder denne nye vaksineteknologien. Norges befolkning kan ikke være være forsøkskaniner som i verste tilfelle vil kunne medføre død og livsfarlige bivirkninger.

Ved all medisinsk behandling skal det i henhold til norsk lov foreligge informert samtykke. Den som mottar medisinsk behandling skal ha krav på tilstrekkelig informasjon om denne eksperimentelle vaksinen. Det er en menneskerett.

I vaksinestudier benyttes ikke nøytralt placebo, men heller en annen vaksine eller en aktiv adjuvans. Alle vaksiner inneholder gifter bl.a aluminium etc, så det er umulig å vurdere bivirkninger korrekt.

Vanligvis brukes det 10-12 år å utvikle en vaksine. Denne vaksinen er utviklet på under ett år. Det er derfor uetisk å vaksinere en stor gruppe mennesker, da vi ikke aner konsekvensene av slike nye vaksiner.

Dette forslaget innebærer at dere vil forplikte leger til å sørge for at deres pasienter tar denne vaksinen. Dette strider med flere av grunnlovens paragrafer og menneskerettigheter.

Pfiser og andre legemiddelfirmaer har i rettsystemet blitt dømt mange ganger for å tilbakeholde bivirkninger, korrupsjon og bestikkelser. Deres mål er å tjene penger. De blir også fritatt fra å betale ut erstatninger til de som blir syke av deres produkter. Hvorfor skal vi stole på en industri som gjentatte ganger har blitt dømt i rettssystemet for løgn og bedrag.

Det har vært et kappløp for å hasteutikle denne Koronavaksinen. Den nye vaksineteknologien har aldri før blitt prøvd ut på mennesker i stor skala, og dette kan medføre enorm tragedie for de som tar denne vaksinen. VI kan ikke ta risikoen på at vaksinen vil skade mere enn den gagner.

Mvh

Inger Berglund