Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108134

Dato: 14.12.2020

Brudd på personvern.