Høringssvar fra Christian Smedsrud

Dato: 14.12.2020

Fastlege spes allmennmedisin Christian Smedsrud 14/12-20.

- Dette må finansieres av staten og Helfo.

- Egnede lokaler UTENOM fastlegekontoret må benyttes. Man risikerer superspredere på legekontorer over hele landet med enorme negative konsekvenser.

- Vaksineringen bør være frivillig for både den som setter den og den som får den.

- Skal fastleger gjøre dette bør det gjøres på KVELDstid, organisert effektivt, og honorert som minst 100% overtid for legespesialist.

- Skal fastleger gjøre dette på DAGtid bør hver enkelt frikjøpes utifra beregning av timespris, for snittlig brutto årsinntekt. Dette for å unngå at man går i tap ved frikjøp. Vikar må dekkes av kommunen.

- Mange av oss fastleger er selv i risikogrupper og bør derfor ikke delta i dette.

- Vi har feks ikke hos oss ved Tønsberg Medisinske Senter lokaler eller fasiliteter til slik massevaksinering og observasjon.

- Avspasering som del av tiltak ved deltagelse er helt uaktuelt og ikke gjennomførbart.

Mvh Christian Smedsrud