Høringssvar fra Gunnar Brudeli

Dato: 15.12.2020

Nei, selvfølgelig skal det være frivillig for pasienten om han/hun vil ta vaksine mot Covid-19 eller ikke. Pasienten må selv gjøre et fritt valg når det er aktuelt. Foreløbig er det mye usikkerhet omkring bivirkninger og medfølgende hensikter med en eventuell vaksine. Her må den hele sannheten være offentlig kjent før pasienten kan ta et personlig valg.