Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168011

Dato: 15.12.2020

Jeg vil at vaksinasjon skal være frivillig, alltid.

Hverken fastleger eller andre skal påtvinge vaksiner på befolkningen.