Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 504158

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke denne nye endringen.