Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112838

Dato: 14.12.2020

Ønsker ikke å bli tvangsvaksinert