Høringssvar fra Bergljot Sanden

Dato: 14.12.2020

Høringsfristen er alt for kort !

Høyst farlig vaksine !

Vaksinen må være frivillig !

Det er helt feil at legene skal bli pålagt å vaksinere sine pasienter !!!