Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 233490

Dato: 13.12.2020

Det er fullstendig uhørt å skulle tvinges eller sterkt oppfordres til å ta denne vaksinen. Den er hasteutviklet, bl a ikke utprøvd på dyr, den inneholder ny teknologi (mRNA) som ikke er utprøvd på mennesker i stor skala tidligere, den endrer DNA for all tid og for kommende generasjoner, den er ikke garantert trygg ift fex fertilitet. I tillegg er ikke leverandørene holdt ansvarlig for sitt eget produkt! Man må være fullstendig kunnskapsløs idiot styrt av politiker- og mediaskapt frykt for et virus som ikke er spesielt dødelig. Hvor blir det av ordentlig informasjon til befolkningen, vektet og fornuftig? Befolkningen er på ingen måte informert og kan således ikke ta et valg om vaksine basert på kunnskap. Den bort kun tatt på basis av frykt. Hva vil historiebøkene skrive om den tiden og det som skjer nå? Jeg støtter ikker vaksinen og fastlegene må for guds skyld ikke pålegges noe ansvar annet enn å nettopp informere fornuftig og nøytralt vektet.