Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178522

Dato: 15.12.2020

Forslaget bør forkastes ut ifra rasjonalitet om og ikke frykt forCovid-19-situasjonen og på bakgrunn av disse fakta. Det finnes nok informasjon til å foreta valg som redder liv uten å vaksinere.

Jeg istemmer høringssvarene fra:
- Artha Helseconsult
- Cecilie Lexau
- Fin Balanse
- Vestby Tverrfaglige Klinikk
- Trine Holm Communication
- TwoInOne
- Geoengineering-Norway.org
- Stop Lockdown Full gjenåpning av Norge Nå
- SmartFri.no

Det er spesielt interessant med denne informasjonen:

Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Cory er president i covid-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin.

Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor sukess preventivt. Se hans vitnesbyrd i senatet her:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tq8SXOBy-4w

Det hadde vært fint og fått en uttalelse fra FHI, Helsedirektoratet og Regjeringen på slik informasjon.