Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 614467

Dato: 11.12.2020

Denne vaksinen mangler fullstendig utført utprøvning og som i tillegg er en ny metode som kan gi irreversible bivirkninger må stoppes nå. Det er å spille hassard med det menneskelige genom å gjennomføre et så stort vaksineringsprogram før det foreligger overbevisende forskning som garanterre at den er trygg. Det gjør det på nåværende tidspunkt IKKE.