Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434160

Dato: 14.12.2020

Det er ekstremt viktig at vaksinasjon er frivillig. Ingen vaksine er helt uten bivirkninger og det må derfor være opp til hver enkelt å avgjøre om man vil ta denne risikoen.
Tvang hører ikke hjemme i et fritt land som Norge!