Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 796655

Dato: 14.12.2020

Jeg er fullstendig i mot at fastlegene skal pålegges plikt til å vaksinere eller tilby vaksinerring til alle sine pasienter. Vi er voksne, selvstendige mennesker, som kjenner vår helsetilstand, og vi er i stand til å ta kontakt med fastlegen selv om vi ønsker denne eksperimentelle og lite testede vaksinen. Jeg er redd for at et evt nekt etter "tilbud" fra fastlegen om vaksinering vil føre til ytterligere innskrenkinger av personlig frihet, og registrering/sporing.