Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 670189

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at leger IKKE bør ha en vaksineringsplikt dersom kommunale eller andre offentlige etater pålegger det. Dette vil påvirke legers uavhengighet, samvittighet og etiske grense.