Høringssvar fra Rebecca Rubnerth

Dato: 15.12.2020

Jeg vil komme med en kommentar på dette forslaget som privat person. Jeg er i mot dette forslaget. Jeg mener at utføring av vaksinering skal skje på frivillig basis for alle fastleger og at denne ordningen som nå foreslås ikke verner om friheten til å velge og at forslaget ikke er godt for for vårt demokrati og menneskerettigheter. Jeg vil også si at dette forslaget kan svekke tilliten både helsepersonell så som leger og den enkelte i befolkningen har til myndighetene i dette landet. Hvis vaksinen skulle vise seg å ha flere bivirkninger enn ventet, kan dette bli katastrofalt. Da kan i verste fall tilliten til våres helsemyndigheter kanskje aldri bli gjenopprettet.

Forslaget vil hverken være til gagn for myndighetene i lengden, fastlegeordningen eller den enkelte i befolkningen, så med dette ber jeg, ikke gjennomfør dette forslaget.

Vennlig hilsen Rebecca Rubnerth.