Høringssvar fra Raymond Furre

Dato: 12.12.2020

Tvungen/obligatorisk vaksinering er et enormt overtramp på mine og andres rettigheter til å bestemme over egen kropp og helse!! Og må aldri bli vedtatt på noen som helst måte!!

Tvert i mot burde det vært straffbart å fremme et forslag som dette!

hilsen Raymond Furre