Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128861

Dato: 15.12.2020

Det bør ikke bli en plikt å ta en vaksine som en ikke vet om virker og heller ikke kjenner bivirkningene av.