Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 565456

Dato: 14.12.2020

Man skal ikke tvinge en lege å gå imot det han anser som riktig. Hvis han/hun føler at det går imot det legene står for så blir det helt feil.