Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121427

Dato: 12.12.2020

Dette må aldri godkjennes!! Det strider mot legeetikken å skulle pushe pasienter til å vaksineres. Videre vil det være brudd på menneskerettighetene våre å nærmest bli nektet fri vilje og fri bestemmelse over egen kropp og helse.

NEI TIL TVANG!!!