Høringssvar fra Helse

Dato: 13.12.2020

Ønsker ikke att vaksinasjon blir lovpålagt. Den er allt for ny og jeg setter meg store spørsmål når den er genfremstilt