Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 779443

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at det ikke skal være obligatorisk å ta vaksine. Man burde kunne velge selv. Det kan gå utover egen helse og burde derfor ikke være lovpålagt. Mange tåler bedre å bli utsatt for virus og ulike sykdommer på naturlige måter enn å få ukjente stoffer rett i blodet. Dette burde hvert enkelt menneske få vurdere individuelt.